جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412042259381182 تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب دانش سازمانی
محمد دوستار
هانیه حسینی
محمد اسماعیل زاده
2 139412042320211185 بررسي رابطه هوش سازمانی و فراموشي سازماني هدفمند مورد مطالعه مراکز اموزش عالی استان ایلام
ولی محمد درینی
زهره محمدیاری
فاطمه فروزش
محمد تابان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)