جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970720164951 تأثير همسوئي فرایند‌های سازمانی و فرهنگ یادگیری‌سازمانی بر عملکردسازمانی با نقش میانجی ظرفیت‌پویا (مطالعه موردی: شرکت اپکو)
علی بنیادی نایینی
مجید بابایی لشکامی
سیروس امیرقدسی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)