جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990321237702 شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه بین المللی برای کسب و کارهای تامین انرژی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران)
سیدرضا حجازی
امیرهوشنگ کرمی
عسگر خادم وطنی
سید مجتبی سجادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)