جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121535423538 بررسی تاثیر سبک حل مساله شهودی بر رفتار نوآورانه کارشناسان فناوری اطلاعات با نقش تعدیلگر رفتار تسهیم دانش
سید مرتضی غیور
امیر غفوریان شاگردی
یحیی کاتب
2 1395112016934916 طراحی مدل هوش خط¬مشی¬گذاری در راستای پیاده¬سازی دولت الکترونیک
حمزه خواستار
علی اصغر صارم
3 139507301839233691 مدل راهبردهای یکپارچه عملیات مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارکرد آن¬ها در عملکرد سازمانی
حمیدرضا شکری زاده
نگار جلیلیان
سید محمود زنجیرچی
4 139601211251475587 تاثیرفناوری اطلاعات در تمرکززدایی از پایتخت و مدیریت بهینه شهر تهران
آرمان ساجدی نژاد
علی نعیمی صدیق
5 139605272226107592 ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
مهدی حمیدی
بهروز محمودی
فاطمه ثقفي
6 139604101231516746 مدل ارزیابی بلوغ معماری سازمانی در یک بانک ایرانی (مطالعه موردی)
کامران فیضی
سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی
سید حبیب الله طباطبائیان
مسعود عسگری مهر
7 13960430204537082 ارائه‌ی مدلی جهت ارزیابی رضایت مشتریان در حوزه‌ی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران)
میلاد کلاگر درونکلا
سید محمد حسن حسینی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)