جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1395101889194508 نگرشی نوین در تبیین نظری حکمرانی و توصیف ویژگی‌های ج.ا.ا
بهروز طهماسب کاظمی
2 1396122022328101241 طراحی راهکارهای برون رفت از آسیبهای موجود قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقاء اثربخشی آن
ابراهیم عزیزی
محسن صرامی
3 13971014166667 تبیین ساختار حقوقی تصمیم گیری ن.ج.ا.ا در قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری
ابراهیم عزیزی
حمیدرضا قاسمی بنابری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)