جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990314237588 ارزیابی‌تأثیر اشتیاق به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر قصد بازدید مجدد گردشگران با نقش واسطه‌ای تعامل مشتری با مشتری و وفاداری نگرشی و کنشی (مورد مطالعه: گردشگران اروپایی شهر اصفهان)
رمضان غلامی اواتی
مریم محمدی مقدم
یزدان شیرمحمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)