جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282231421480 برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با تمرکز بر ترکیب سنی نیروی کار مبتني بر كارت امتيازي متوازن پويا
میثم جعفری
سيد يوسف اوليائي مطلق
2 139602041145145767 تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری
میثم جعفری
علیرضا علی احمدی
3 13980224179370 ارايه یک مدل تلفیقی BSC - DEA با حضور وروديها و خروجیهای غير قابل كنترل برای اندازه گیری عملکرد
علی نمکین
محمد فلاح
مهرداد جوادی
سید اسماعیل نجفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)