جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139507121412443530 طراحی مدل کسب و کار برای شبکه‏ای از سازمان‏های همکار
ایمان صادق زاده
علیرضا علی احمدی
2 13971223178211 کاربست رویکرد کارآفرینانه در ایجاد مدل کسب و کارهای تأمین انرژی مطالعه موردی؛ بازار بین المللی گاز
امیرهوشنگ کرمی
سید رضا حجازی
عسگر خادم وطنی
سید مجتبی سجادی
3 13991017251603 ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز
محمد رحیم اسفیدانی
مسعود کیماسی
سید حسین اورعی
4 13991030261798 ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات
سمانه اسداله نیا
کمال الدین رحمانی
علیرضا بافنده زنده
مرتضی هنرمند عظیمی
5 14000115272887 تدوین و تبیین الگوی سازمان تاب آور با رویکرد نوآوری در شرکت های تولیدی (مورد مطالعه: صنعت نساجی ایران)
میرزاحسن حسینی
علیرضا علی احمدی
رومینا فرهادی نهاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)