جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412082234241234 ارائه الگوي مفهومي مديريت دانش مبتني بر سرمايه فکري و دانش مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور (مطالعه موردي در صنعت پتروشيمي)
عبدالکريم سباعي
فرناز برزین پور
2 13941228208531455 بهبود استخراج قوانين وابستگي در انتخاب گروه هاي دانشي در تيم پروژه با تركيب روشهاي داده كاوي با تكنيك TOPSIS
سيدكمال چهارسوقي
احمد نورنگ
دانيال بيدگلي
مجيد حسني
3 139412282024321458 مدل بلوغ مديريت پروژه در سازمان‌هاي تحقيقاتي پروژه محور
مجيد دلاوری
علی نجات بخش اصفهانی
میرزا حسن حسینی
مهدی دلاوری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)