جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396101910363840150 تاثیر مدیریت دانش مشتری، بر عملکرد کسب وکار با نقش میانجی قابلیت نوآوری در صنعت بیمه : مطالعه موردی در شرکت بیمه البرز
نسرین طلایی فرد
نادر صالحی
فرهاد سنجری فرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)