جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981023214695 طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در اداره امور فرهنگی و تربیتی
هادی رزقی
علی اکبر فرهنگی
نادر محقق
مهدی رحیمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)