جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980303179629 شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مهدی فرمانی
محمد عربی
اسماعیل لآلی
جبار باباشاهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)