جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980321190060 توسعه رابطه رگرسیونی چند متغیره بین عوامل موثر بر نرخ بیکاری
رویا سلطانی
مهناز ابراهیمی صدرآبادی
علی محمد کیمیاگری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)