جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981111215118 طراحی مدل ژنتیکی هویت برند: رویکردی نوین در مدیریت برند آموزش عالی
ناصر ازاد
عبداله نعامی
عادل فاطمی
آزاده فاطمی فر
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)