جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396110319262850418 بررسی تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند با نقش واسط رضایت و نگرش نسبت به برند (مورد مطالعه مشتریان شعب بانک کشاورزی تربت حیدریه)
محمد رستم پور
وجیهه هوشیار
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)