جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282137521472 مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای مدل عملیاتی بازاریابی با رویکرد تحلیل مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه
محمد موزیری قیری
آزاده نادري
علی شاه نظری
2 13980203178877 آینده پژوهی ارتباطات یکپارچه بازاریابی اجتماعی سازمان امور مالیاتی کشور (مبتنی بر تکنیک تحلیل شبکه)
سید اکبر منچگانی
گلنار شجاعی باغینی
امیر غفوریان شاگردی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)