جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13941204236551183 بررسی تاثیراستراتژی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان ( مورد مطالعه ) شهرکهای صنعتی بندرعباس
محمد تقی امینی
محمد خیری
عیسی جمعه زاده
2 139412121444281361 تبیین استراتژی های موقعیت‌یابی بنگاه‌های اقتصادی
فرید ترهنده
محمد رضا حمیدی زاده
3 139412121947271390 اولویت بندی اهداف استراتژیک با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی (LFPP) و ترسیم نقشه استراتژی به کمک مفاهیم کارت امتیازی متوازن و روش آنالیز مسیر (مطالعه موردی : شرکت نفت سپاهان)
سید مصطفی رضوی
محمد هادی علی احمدی
حسین صفری
4 139412281610561436 فهم شكل گيري رقابت بین استراتژی¬ها در سازمان¬های دولتی
حسن دانایی فرد
مهناز محمدی خورزوقی
5 139412281614491437 چارچوبی برای هماهنگی سبکهای نوآوری ومعماری منابع انسانی درشرکتهای کوچک ومتوسط نوآور
وجه الله قربانی زاده
میرعلی سید نقوی
داوود حسین پور
راحله منتظر
6 139412281659371441 طراحی و ترسیم نقشه استراتژی بیمارستان خاتم الانبیاء از منظر مدیران و سرپرستان بخش های این بیمارستان
حسن درویش
رضا رسولی
حسن مبارکی
پیر حسین کولیوند
7 13941228181541447 بررسی ارتباط بین تفکراستراتژیک و هوش هیجانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان ایلام)
عماد گل‌محمدی
میعاد گل‌محمدی
مریم نکوئی‌زاده
8 139412282048531463 ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی
رضا سپهوند
9 139412282123141471 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد موقعیت یابی استراتژیک در صنعت پتروشیمی ( مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بیستون)
لطف اله فروزنده دهکردی
محسن اعظمی
10 13941228226551477 بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان و چابکی سازمان
رضا سپهوند
11 139507112211283511 حسابداری مدیریت راهبردی سرمایه انسانی سازمان
سهیلا داروئیان
12 1395101872214504 تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
اردشیر زابلی زاده
13 13951019118234542 طراحی الگوی كارآفريني استراتژیک با رویکرد بازارگرایی و نقش آن در مزیت رقابتی پایدار ( در صنایع غدایی استان تهران)
محمد علی سرلک
علی اکبر جوکار
14 139508222027583927 ارائۀ مدل مفهومی جهت بررسی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرستان بوشهر
فخریه حمیدیان پور
محبوبه شفیعی
مریم دهقانی
15 139602041145145767 تعیین روابط علی و معلولی شاخصهای عملکردی سازمانهای تولیدی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن به کمک مدل معادلات ساختاری
میثم جعفری
علیرضا علی احمدی
ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 26 رکورد)