جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412121411281355 ارزیابی و اولویت¬بندی تئوری¬های روابط ¬سازمانی مناسب در مدیریت زنجیره تأمین(SCM) با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP)
فاطمه شخصیان
سید محمد صادق خاکسار
2 13941212175791373 کاربرد تئوری فازی در اولویت بندی روش های انتقال فناوری در ایران (مورد مطالعه: صنعت نیروگاهی کشور)
مهرداد بذرپاش
مجید پورمسگری
علیرضا باباخان
3 13951005114594295 ارایه یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر رویکردهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی یکی از شرکت‌های صنایع غذایی کشور
شیرین عادلی
رامیار دباغیان
روزبه قوسی
4 13960820158359030 اولویت بندی پروژهها و طرحهای عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تخصیص بودجه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس فازی
محسنعلی شایانفر
مصطفی فرمانی
علیرضا علی احمدی
5 13971128177630 شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی
مسعود موسوی نژاد
علیرضا شهرکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)