جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970810165345 تاثیر رفاه روانی کارکنان بر ایجاد انگیزه جهت نوآوری در شرکت (موردمطالعه: شرکت‌های پتروشیمی استان بوشهر)
مجید اسماعیل پور
نسیم بهشت خو
فخریه حمیدیان پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)