جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981121215355 بهینه سازی در مسائل طراحی چیدمان با طراحی مدل برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح مختلط
ایمان عباسی
احمد جعفرنژاد چقوشی
محمد رضا مهرگان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)