جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412282048531463 ارائه مدلی در زمینه رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی، کوچک سازی سازمان وعملکرد سازمانی
رضا سپهوند
2 1397021816336111989 بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
زهرا حصیری
فخریه حمیدیان پور
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)