جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139612152564091173 کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان
مهدی حمزه پور
محمدمهدی بیگدلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)