جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980120178566 ارزيابي جذابيت و توانمندي فناوري سیستم عامل بومی ايران از منظر كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه
امیرعلی سیف الدین اصل
احسان نورزاد مقدم
فاطمه ثقفي
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)