جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139606071558357810 ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
فرهاد محبوب خواه
یوسف بیگ زاده
2 139606071558357810 ارائه مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی کارکنان براساس منابع قدرت مدیران ( مورد مطالعه ادارات دولتی استان آذربایجان غربی)
فرهاد محبوب خواه
یوسف بیگ زاده
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)