آخرین شماره


شماره 65 سال 19
زمستان 1399
دانلود فایل

1 - تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز) ( DOI : 0)
( جهانبخش رحیمی باغملک - سید ابوالقاسم میرا - محمد حقیقی )
2 - شناسایی و اولویت بندی انتظارات کاربران بانکداری اینترنتی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی ( DOI : 0)
( مسعود موسوی نژاد - علیرضا شهرکی )
3 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ( DOI : 0)
( محمدحسین دهنوی - علی شیرازی - شمس الدین ناظمی - فریبرز رحیم نیا )
4 - «ارائه مدل عملیاتی به منظور حمایت از تولیدات داخلی در ایران با الگوبرداری از اقدامات موفق این حوزه در جهان» ( DOI : 0)
( سید علیرضا میر محمد صادقی - ایمان صادق زاده )
5 - شناسایی رویکرد مناسب برنامه‌ریزی استراتژیک در شرکت‌های دانش‌بنیان: مطالعه چند موردی ( DOI : 0)
( بهمن حاجی پور - حمیدرضا یزدانی - محمد عصاریان )
6 - شناسایی و اولویت¬بندی اصول راهنمای استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش چابک با رویکرد دلفی در مرکز رشد واحدهای فناور و دانش‌بنیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) ( DOI : 0)
( مهدی فرمانی - جبار باباشاهی - محمد عربی - اسماعیل لآلی )
7 - مدل عمومی چرخه‌عمر پروژه‌های تحقیق و توسعه در سازمان‌های تحقیقاتی با رویکرد مهندسی سیستم‌ها ( DOI : 0)
( محمد فروزنده - عباس طهماسبی - سید طه حسین مرتجی )
8 - الگوی اخلاق کسب و کار پایدار ( DOI : 0)
( حمداله منظری توکلی - زهرا خادمی - سجر سلاجقه - نوید فاتحی راد - عباس شول )
9 - بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و هزینه¬های نظارت ( DOI : 0)
( آمنه بذرافشان - اشرف رضایی نسب )
10 - مدلسازی معادلات ساختاری عوامل ارتقاء ربط عملی تحقیقات سازمانی در بخش دولتی ایران ( DOI : 0)
( hamid arvand - محمدجواد حضوری )
11 - طراحی مدل سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد ( DOI : 0)
( علی صفاری دربرزی - حبیب زارع احمدآبادی - سیدرضا سلامی - داود عندلیب اردکانی )
12 - بررسي تاثير اقدامات مديريت زنجيره تامين سبز بر عملکرد اجتماعي و رقابت پذيري در معدن سنگ آهن چادرملو ( DOI : 0)
( سید مرتضی غیور باغبانی - نیلوفر نجاتی یزدی نژاد - امیر غفوریان شاگردی )
13 - تاثیر خدمات ارائه شده از سوی کارکنان برمقاصد رفتاری مشتریان با نقش میانجی رضایت آنان (موردمطالعه: مشتریان بیمه رازی) ( DOI : 0)
( حمید رضا مسعودی )
14 - ارائه مدل راهبردی توسعه پایدار صنعتی در استان یزد ( DOI : 0)
( حسام الدین جعفری ندوشن - سید حیدر میرفخرالدینی - سید محمود زنجیرچی )
15 - مدل‌سازی نوآوری بازاریابی و تکنولوژیکی شبکه بانکی در ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشور ( DOI : 0)
( بهاره بهزادی - محمد رضا حمیدی زاده - مریم خوشنویس )
16 - شناسایی و اولویت بندی توانایی‌های کلیدی تاثیرگذار بر موفقیت فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی ( DOI : 0)
( عباس خمسه - یداله صادقی مرزناکی - مهرداد حسینی شکیب - تقی ترابی )
17 - تحلیل محتوایی اسناد فرادستی به منظور استنتاج سیاست¬های برنامه¬ هفتم توسعه بخش فاوا (تحلیل مصوبات سال 1377تا 1398) ( DOI : 0)
( سحر كوثري - فاطمه ثقفي )
18 - ارائه چارچوب مدل کسب و کار بانک‏های تجاری با رویکرد بانکداری باز ( DOI : 0)
( سید حسین اورعی - محمد رحیم اسفیدانی - مسعود کیماسی )
19 - ارائه مدل کسب و کار سبز در صنعت لبنیات ( DOI : 0)
( سمانه اسداله نیا - مرتضی هنرمند عظیمی - علیرضا بافنده زنده - کمال الدین رحمانی )
20 - طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان‌های تولیدی با تمرکز بر تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت کلار صنعت) ( DOI : 0)
( علیرضا علی احمدی - علیرضا معینی - سروش فياض - رضا ذبيحي )