آخرین شماره


شماره 56 سال 17
پاییز 1397
دانلود فایل

1 - تاثیر توانمندسازها بر پایداری زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تامین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران ( DOI : 0)
( اسماعیل مزروعی نصرابادی - عباس شول )
2 - کاربست رویکرد مدل¬یابی ساختاری – تفسیری در طراحی مدل فرآیند مدیریت عملکرد کارکنان دانشی شرکت¬های دانش¬¬بنیان ( DOI : 0)
( محمدمهدی بیگدلی - مهدی حمزه پور )
3 - واکاوی فرایند شناسایی فرصت در شرکت های فعال درحوزه فناوری های همگرا ( DOI : 0)
( محمد هاشمی - علي مبيني دهكردي - محمدرضا ميگون پوری - کمال سخدری )
4 - بررسی ابعاد و زوایای اقتصادی-مدیریتی اکو توریسم، توریسم مذهبی-تاریخی و مدرن در ایران ( DOI : 0)
( سمیرا متقی - اصغر ابوالحسنی )
5 - بهينه ‏سازي مسائل حمل و نقل حوزه مديريت شهري با استفاده از مسئله جهت‏ يابي با افق زماني وابسته ( DOI : 0)
( مهدی جعفریان - عزیزاله جعفری - رامین ُصادقیان )
6 - بررسي تأثير بازاريابي اينترنتي بر رشد بازار صادرات در ايران (مورد مطالعه: صادركنندگان خشكبار) ( DOI : 0)
( شادان وهاب زاده - محمدرضا اردهالی )
7 - بکارگیری روش فراترکیب جهت ارایه مدل جامع عوامل مؤثر بر تبلیغات اقناعی ( DOI : 0)
( سحر مشهدی - طهمورث حسنقلی پور - سهیلا بورقانی فراهانی - عبدالحسین کرمپور )
8 - تاثیر منابع وریسک بر استراتژی رشد بنگاه‌ در صنایع هایتک ( DOI : 0)
( محسن پارساجم - محمد رضا حمیدی زاده - بهمن حاجی پور - اسماعیل فدایی نژاد )
9 - رتبه‌بندي و سطح‌بندی ميزان پيشرفت و توسعه یافتگی استانهای کشور با رويكرد عدالت سرزميني در هر يك از عرصه‌هاي "اجتماعي، فرهنگي و سياسي"، "اقتصادي و توليدي" و"زيربنايي و فني" ( DOI : 0)
( عزیز صادقی - عصمت مسعودی )
10 - مسئولیت مدنی ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک ( DOI : 0)
( حسین علی احمدی - آرزو معینی بدرمهر )
11 - مدلی برای تغییر ساختارهای حاکمیتی برای اجرای حکومت دینی مبتنی بر ولایت ‏فقیه ( DOI : 0)
( سید حاتم مهدوی نور )